Tấm chống ám khói chữ Thọ ban thờ Treo gia tiên 41x61cm

320.000

Tấm chống ám khói chữ Thọ ban thờ Treo gia tiên 41x61cm