Tấm chống ám khói ban thờ Phật 41x61cm màu vàng

320.000

Tấm chống ám khói ban thờ Phật 41x61cm màu vàng